Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

PDFIOPDO 1 Przeprowadzanie naborów kandydatów do pracy.pdf
PDFIOPDO 10 Pozyskiwanie ofert na usługi dostawy roboty.pdf
PDFIOPDO 11 Utrzymywanie informacji o oferentach dla zapewnienia ciągłości i optymalizacji działania.pdf
PDFIOPDO 12 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług dostaw robót realizowanych przez wykonawców.pdf
PDFIOPDO 12 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług dostaw robót realizowanych przez wykonawców.pdf
PDFIOPDO 13 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług dostaw robót realizowanych na rzecz nabywców.pdf
PDFIOPDO 13 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług dostaw robót realizowanych na rzecz nabywców 14 DRUK WWW.pdf
PDFIOPDO 14 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu otrzymanych darowizn.pdf
PDFIOPDO 15 Pozyskiwanie darowizn.pdf
PDFIOPDO 32_33_34 Ustalanie praw i udzielanie świadczeń z pomocy społecznej rodzinnych z funduszu alimentacyjnego i innych.pdf
PDFIOPDO 35 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.pdf


PDFWycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf


Zgody na przetwarzanie danych osobowych:

PDFZNPDO 1 Przeprowadzanie naborów kandydatów do pracy.pdf
PDFZNPDO 11 Utrzymywanie informacji o oferentach dla zapewnienia ciągłości i optymalizacji działania.pdf
PDFZNPDO 12 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług dostaw robót realizowanych przez wykonawców.pdf
PDFZNPDO 13 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług dostaw robót realizowanych na rzecz nabywców.pdf
PDFZNPDO 14 Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu otrzymanych darowizn.pdf
PDFZNPDO 32_33_34 Ustalanie praw i udzielanie świadczeń z pomocy społecznej rodzinnych z funduszu alimentacyjnego i lub innych należnych.pdf
PDFZNPDO 35 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.pdf


Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

Wersja XML