Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.

Brak opisu obrazka

  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach Projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszychrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym wraz z grupą Ekspertów wypracowało Model deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych (Pilotaż).

Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 171 999,20 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu dla Województwa Łódzkiego/Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wynosi: 1 618 718,20 zł

Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r.

Model w roku 2019 wdrożony zostanie w 2 gminach z województwa łódzkiego (gmina Witonia oraz Aleksandrów Łódzki) przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz w 3 gminach z województwa opolskiego (gmina Biała, Brzeg oraz Paczków). Celem pilotażowego wdrożenia Modelu będzie przede wszystkim rozpoznanie podstawowych barier występujących w opracowaniu oraz zebranie know-how niezbędnego do stworzenia dokumentu prawnego, jak również Standardu, stosowanego przez wszystkie podmioty uruchamiające mieszkania wspomagane dla osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz osób starszych.

Bezpośrednim realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej.
 

 • Nabór mieszkańców do mieszkania wspomaganego

  Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. 1 – go Maja 2, 49-300 Brzeg, jako Instytucja Prowadząca Mieszkanie Wspomagane ogłasza nabór mieszkańców do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym na terenie miejscowości Biała. Oferty kandydatów do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym można składać w terminie od 16.11.2020 r. do 23.11.2020
  Data publikacji: 17-11-2020 01:17
Wersja XML