Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe

Uwaga na oszustów.
Zachowaj ostrożność, nie stań się ofiarą przestępców!!!!
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje, że do mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Biała ma kontaktować się osoba, podająca się za pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie rozmowy przekonuje, że zbiera pieniądze na cele charytatywne.
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że nie zbiera pieniędzy i nie kontaktuje się drogą telefoniczną z osobami prywatnymi, przedsiębiorcami z informacją o zbiórce finansowej na w /w cele.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie czujność i informowaniu Policji o wszelkich próbach wyłudzenia pieniędzy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

 

Adres: ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała 
Numer telefonu: 77 438 71 40
Numer faksu: 77 438 08 01
NIP: 755-12-77-942
BIP: www.ops.biala.gmina.pl
Adres e-mail: ops@biala.gmina.pl
ePUAP: Złożenie pisma za pomocą formularza ogólnego
Godziny pracy: 730-1530
Kierownik: Maria Klimowicz
Inspektor Danych Osobowych: Krzysztof Kranc
  poczta@krzysztofkranc.com
Wersja XML