Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2018

Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej/Gmina Biała, województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 257 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa opolskiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 257 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztat kulinarny dla 25 uczestników w ramach działań towarzyszących.

PDFInformacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących - Podprogram 2018.pdf

Wersja XML