Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za rok 2018

PDFBilans jednostki.pdf


PDFInformacja dodatkowa.pdf 


PDFRachunek zysków i strat.pdf


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
 

Wersja XML