Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PDFZapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018 r.pdf

UWAGA! DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA.


PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf


PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Wersja XML