Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Asystent rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje o naborze na stanowisko - asystenta rodziny.

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2017 r.


Wymagania formalne:

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

 2. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

 3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

 4. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

 5. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;

 6. Prawo jazdy kat. „B” oraz możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych;

 7. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży ,,Za życiem’’ oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:

Postanowienia końcowe:

 

        Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów osobiście w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

ul. Prudnicka 29

48-210 Biała

tel. 77 4387 140


z up. Kierownika
Teresa Suchodolska

Biała, dnia 11.05.2017 r.

Wersja XML