Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
661954694990527454894430700077734939535633900
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347129533087305631483410408446014476665042654530
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
289623663648306524362468274131444632298130533876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
206719422021203519752050169318471989233719272005
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216717852025164416161473144614031254181017122067
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165889098196078580798213101297119716471668
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60293015968771019981130812271599154712321100
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8134172188293579364385507603678605
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000140
 1. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 44378
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7263
 3. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 6887
 4. Zespół interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 6674
 5. Świadczenia Rodzinne
  Wyświetleń: 5421
 6. Statut
  Wyświetleń: 5093
 7. Dokumenty wymagane przez ROPS do wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)
  Wyświetleń: 4968
 8. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4582
 9. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4238
 10. Aktualności
  Wyświetleń: 4182
 11. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4119
 12. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3927
 13. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3771
 14. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3675
 15. Świadczenie wychowawcze "500+"
  Wyświetleń: 3516
 16. Świadczenia Wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 3486
 17. Instytucje udzielające pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 3407
 18. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3357
 19. Pomoc żywnościowa dla osób i rodzin z terenu miasta i gminy Biała
  Wyświetleń: 3337
 20. Spis placówek udzielających schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej w woj. opolskim
  Wyświetleń: 3330
 21. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 3146
 22. Ważne strony
  Wyświetleń: 3090
 23. ŚWIADCZENIE "DOBRY START"
  Wyświetleń: 2906
 24. Osobisty plan bezpieczeństwa dla osób doznających przemocy
  Wyświetleń: 2871
 25. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 2604
 26. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2515
 27. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - instytucje udzielające pomocy i wsparcia
  Wyświetleń: 2460
 28. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2366
 29. "POMOC ŻYWNOŚCIOWA" 2014-2020
  Wyświetleń: 2282
 30. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2232
 31. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2216
 32. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2124
 33. Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2090
 34. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2036
 35. Apel dotyczący okresu zimowego
  Wyświetleń: 1997
 36. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1956
 37. Informacja dotycząca terminu wypłat zasiłków stałych
  Wyświetleń: 1949
 38. Realizowane projekty
  Wyświetleń: 1885
 39. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1852
 40. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1716
 41. Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna
  Wyświetleń: 1699
 42. Do pobrania
  Wyświetleń: 1584
 43. Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 1573
 44. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 1448
 45. Stypendia i zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 1352
 46. APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1237
 47. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1233
 48. Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne".
  Wyświetleń: 1220
 49. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1210
 50. Pomoc dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie świadczona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudnik
  Wyświetleń: 1155
 51. 500 plus - termin składania wniosków
  Wyświetleń: 1150
 52. 500 plus - termin składania wniosków
  Wyświetleń: 1148
 53. Procedura „Niebieskiej Karty”
  Wyświetleń: 1128
 54. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1090
 55. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1044
 56. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1002
 57. Uwaga na oszustów. Zachowaj ostrożność, nie stań się ofiarą przestępców!!!!
  Wyświetleń: 985
 58. Inspektor ds. kadr
  Wyświetleń: 984
 59. Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 974
 60. Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2018
  Wyświetleń: 963
 61. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
  Wyświetleń: 941
 62. Klub Senior +
  Wyświetleń: 920
 63. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 913
 64. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON)
  Wyświetleń: 909
 65. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 885
 66. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 880
 67. Usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 874
 68. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 847
 69. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
  Wyświetleń: 822
 70. Przebudowa i remont dwóch lokali mieszkalnych na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 803
 71. Informacja dotycząca dystrybucji Podprogramu 2019
  Wyświetleń: 770
 72. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 766
 73. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych
  Wyświetleń: 753
 74. Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 729
 75. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 706
 76. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej
  Wyświetleń: 603
 77. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 566
 78. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w ramach realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 553
 79. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 544
 80. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 541
 81. Podprogram 2019
  Wyświetleń: 510
 82. UWAGA KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 467
 83. KOMUNIKAT - SENIOR+
  Wyświetleń: 398
 84. Apel Burmistrza Białej z dnia 17 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 353
 85. Inkubator Szczęścia
  Wyświetleń: 335
 86. Nabór uczestników Klubu Senior +
  Wyświetleń: 301
 87. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) na rok 2020
  Wyświetleń: 279
 88. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 276
 89. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 276
 90. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2020
  Wyświetleń: 266
 91. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na rok 2020
  Wyświetleń: 255
 92. Terminy wydawania żywności - lipiec 2020
  Wyświetleń: 232
 93. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 225
 94. Ogłoszenie o naborze mieszkańców do mieszkania wspieranego
  Wyświetleń: 215
 95. Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii
  Wyświetleń: 212
 96. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 181
 97. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 168
 98. Terminy wydawania żywności - sierpień 2020
  Wyświetleń: 161
 99. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 132
 100. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
  Wyświetleń: 130
 101. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 125
 102. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 125
 103. Świadczenie Dobry start 300+
  Wyświetleń: 117
 104. Świadczenia opiekuńcze
  Wyświetleń: 114
 105. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja
  Wyświetleń: 111
 106. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 111
 107. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  Wyświetleń: 106
 108. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 105
 109. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 98
 110. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 95
 111. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 90
 112. Działania wobec dłużnika
  Wyświetleń: 89
 113. 22.09.2020 (WTOREK) O GODZ. 11.00 - OPS BIAŁA
  Wyświetleń: 87
 114. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 86
 115. „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” pierwsze spotkanie grupy samopomocowej
  Wyświetleń: 85
 116. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 83
 117. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 81
 118. "Święto Pieczonego Ziemniaka"
  Wyświetleń: 77
 119. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  Wyświetleń: 71
 120. Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 51
 121. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 19
 122. Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”
  Wyświetleń: 16
 123. Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2019
  Wyświetleń: 8
 124. Nabór mieszkańców do mieszkania wspomaganego
  Wyświetleń: 2
Wersja XML