Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
104711633411220961256250000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5046479060606045892517039610426411706247068832624602
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
661954694990527454894430697177364922533348463910
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347129533087305631483410408446014476665042654530
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
289623663648306524362468274131444632298130533876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
206719422021203519752050169318471989233719272005
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216717852025164416161473144614031254181017122067
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165889098196078580798213101297119716471668
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60293015968771019981130812271599154712321100
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8134172188293579364385507603678605
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000140
 1. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 52311
 2. Aktualności
  Wyświetleń: 9808
 3. Zespół interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 9536
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 9370
 5. Świadczenia Rodzinne
  Wyświetleń: 9141
 6. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 8903
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8846
 8. Statut
  Wyświetleń: 8033
 9. Dokumenty wymagane przez ROPS do wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)
  Wyświetleń: 6505
 10. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6451
 11. Świadczenia Wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 6168
 12. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6005
 13. Realizowane projekty
  Wyświetleń: 5980
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5860
 15. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5746
 16. Spis placówek udzielających schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej w woj. opolskim
  Wyświetleń: 5366
 17. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5270
 18. Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 5251
 19. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 5240
 20. ŚWIADCZENIE "DOBRY START"
  Wyświetleń: 5183
 21. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5126
 22. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 5021
 23. Ważne strony
  Wyświetleń: 5016
 24. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 4938
 25. Instytucje udzielające pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 4881
 26. Klub Senior +
  Wyświetleń: 4719
 27. Pomoc żywnościowa dla osób i rodzin z terenu miasta i gminy Biała
  Wyświetleń: 4618
 28. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 4544
 29. Świadczenie wychowawcze "500+"
  Wyświetleń: 4405
 30. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 4285
 31. Osobisty plan bezpieczeństwa dla osób doznających przemocy
  Wyświetleń: 4279
 32. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4219
 33. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 4114
 34. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - instytucje udzielające pomocy i wsparcia
  Wyświetleń: 3823
 35. Do pobrania
  Wyświetleń: 3677
 36. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3591
 37. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3388
 38. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3319
 39. Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne".
  Wyświetleń: 3101
 40. Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 3090
 41. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 3038
 42. "POMOC ŻYWNOŚCIOWA" 2014-2020
  Wyświetleń: 3037
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2924
 44. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 2898
 45. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2726
 46. Stypendia i zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 2724
 47. Pomoc dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie świadczona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudnik
  Wyświetleń: 2710
 48. Siłą jest dialog
  Wyświetleń: 2695
 49. Apel dotyczący okresu zimowego
  Wyświetleń: 2634
 50. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2620
 51. Informacja dotycząca terminu wypłat zasiłków stałych
  Wyświetleń: 2599
 52. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2594
 53. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 2589
 54. Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2586
 55. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2576
 56. Dodatek Osłonowy
  Wyświetleń: 2566
 57. Procedura „Niebieskiej Karty”
  Wyświetleń: 2519
 58. Usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 2506
 59. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 2430
 60. Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna
  Wyświetleń: 2370
 61. Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2018
  Wyświetleń: 2317
 62. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych
  Wyświetleń: 2236
 63. Podprogram 2019
  Wyświetleń: 2227
 64. Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
  Wyświetleń: 2209
 65. Inkubator Szczęścia
  Wyświetleń: 2197
 66. Informacja dotycząca dystrybucji Podprogramu 2019
  Wyświetleń: 2141
 67. Inspektor ds. kadr
  Wyświetleń: 2125
 68. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2109
 69. Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2108
 70. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2013
 71. 500 plus - termin składania wniosków
  Wyświetleń: 1999
 72. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
  Wyświetleń: 1994
 73. 500 plus - termin składania wniosków
  Wyświetleń: 1979
 74. Uwaga na oszustów. Zachowaj ostrożność, nie stań się ofiarą przestępców!!!!
  Wyświetleń: 1975
 75. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej
  Wyświetleń: 1970
 76. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1964
 77. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON)
  Wyświetleń: 1944
 78. APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1922
 79. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1861
 80. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1839
 81. Terminy wydawania żywności - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 1830
 82. Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1823
 83. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1823
 84. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1821
 85. Przebudowa i remont dwóch lokali mieszkalnych na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 1803
 86. KOMUNIKAT - SENIOR+
  Wyświetleń: 1771
 87. UWAGA KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 1758
 88. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 1757
 89. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
  Wyświetleń: 1749
 90. „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” pierwsze spotkanie grupy samopomocowej
  Wyświetleń: 1733
 91. Podprogram 2020
  Wyświetleń: 1566
 92. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w ramach realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1551
 93. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1483
 94. Nabór uczestników Klubu Senior +
  Wyświetleń: 1473
 95. Nabór mieszkańców do mieszkania wspomaganego
  Wyświetleń: 1469
 96. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja
  Wyświetleń: 1457
 97. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
  Wyświetleń: 1429
 98. Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii
  Wyświetleń: 1428
 99. Świadczenia opiekuńcze
  Wyświetleń: 1409
 100. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 1388
 101. Opolskie przeciw Covid-19
  Wyświetleń: 1384
 102. Apel Burmistrza Białej z dnia 17 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1366
 103. Dni otwarte w klubie Senior+
  Wyświetleń: 1365
 104. 22.09.2020 (WTOREK) O GODZ. 11.00 - OPS BIAŁA
  Wyświetleń: 1359
 105. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 1346
 106. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 1306
 107. Działania wobec dłużnika
  Wyświetleń: 1299
 108. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1240
 109. Terminy wydawania żywności - lipiec 2020
  Wyświetleń: 1237
 110. Ogłoszenie o naborze mieszkańców do mieszkania wspieranego
  Wyświetleń: 1232
 111. Terminy wydawania żywności - lipiec 2021
  Wyświetleń: 1216
 112. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1214
 113. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 1212
 114. Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2019
  Wyświetleń: 1190
 115. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) na rok 2020
  Wyświetleń: 1154
 116. W dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej będzie nieczynny
  Wyświetleń: 1143
 117. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na rok 2020
  Wyświetleń: 1141
 118. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1129
 119. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2020
  Wyświetleń: 1080
 120. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1077
 121. Terminy wydawania żywności - sierpień 2020
  Wyświetleń: 1067
 122. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  Wyświetleń: 1041
 123. Informacja
  Wyświetleń: 1015
 124. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej - Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1010
 125. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 991
 126. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  Wyświetleń: 989
 127. Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2021
  Wyświetleń: 985
 128. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 976
 129. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 971
 130. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 961
 131. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 953
 132. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 944
 133. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 944
 134. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej - Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 934
 135. Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 929
 136. Terminy wydawania żywności - luty 2021
  Wyświetleń: 880
 137. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) na rok 2021
  Wyświetleń: 851
 138. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 832
 139. Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”
  Wyświetleń: 811
 140. Uwaga! Istotne informacje o zmianach w Podprogram 2020
  Wyświetleń: 808
 141. Terminy wydawania żywności - marzec 2021
  Wyświetleń: 802
 142. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 769
 143. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 738
 144. "Święto Pieczonego Ziemniaka"
  Wyświetleń: 717
 145. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 609
 146. Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”
  Wyświetleń: 599
 147. Ogłoszenie naboru mieszkańców do mieszkania wspieranego
  Wyświetleń: 562
 148. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Światowy Dzień Żywności
  Wyświetleń: 555
 149. Nabór chętnych osób do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
  Wyświetleń: 525
 150. Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
  Wyświetleń: 460
 151. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 447
 152. Podprogram 2021
  Wyświetleń: 440
 153. Przyznanie Pomocy Żywnościowej PO PŻ na podprogram 2021
  Wyświetleń: 334
 154. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w roku 2022
  Wyświetleń: 260
 155. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2022
  Wyświetleń: 246
 156. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) na rok 2022
  Wyświetleń: 214
 157. Świadczenia pieniężne dla osób które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie Obywatelom Ukrainy
  Wyświetleń: 119
 158. Zajęcia artystyczne w klubie Senior+
  Wyświetleń: 103
 159. Ogłoszenie naboru mieszkańca do mieszkania wspomaganego
  Wyświetleń: 102
 160. Terminy wydawania żywności - kwiecień 2022
  Wyświetleń: 101
 161. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 93
 162. Przygotowania do Świat Wielkanocnych w bialskim Klubie Senior+
  Wyświetleń: 88
 163. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2022
  Wyświetleń: 78
 164. Ponowne zapytanie ofertowe w przedmiocie: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2022
  Wyświetleń: 60
 165. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 11
Wersja XML