Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
504647906060604589251703961042641170624706869740
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
661954694990527454894430697177364922533348463910
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347129533087305631483410408446014476665042654530
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
289623663648306524362468274131444632298130533876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
206719422021203519752050169318471989233719272005
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216717852025164416161473144614031254181017122067
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165889098196078580798213101297119716471668
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60293015968771019981130812271599154712321100
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8134172188293579364385507603678605
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000140
 1. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 49489
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8644
 3. Zespół interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 8514
 4. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 8110
 5. Aktualności
  Wyświetleń: 7976
 6. Świadczenia Rodzinne
  Wyświetleń: 7838
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6767
 8. Statut
  Wyświetleń: 6579
 9. Dokumenty wymagane przez ROPS do wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)
  Wyświetleń: 6028
 10. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5713
 11. Świadczenia Wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 5391
 12. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5197
 13. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5185
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5164
 15. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4795
 16. Spis placówek udzielających schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej w woj. opolskim
  Wyświetleń: 4709
 17. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4657
 18. Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 4657
 19. Nabór pracowników
  Wyświetleń: 4507
 20. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 4458
 21. Instytucje udzielające pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 4422
 22. ŚWIADCZENIE "DOBRY START"
  Wyświetleń: 4350
 23. Realizowane projekty
  Wyświetleń: 4268
 24. Pomoc żywnościowa dla osób i rodzin z terenu miasta i gminy Biała
  Wyświetleń: 4230
 25. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 4199
 26. Ważne strony
  Wyświetleń: 4150
 27. Świadczenie wychowawcze "500+"
  Wyświetleń: 4102
 28. Osobisty plan bezpieczeństwa dla osób doznających przemocy
  Wyświetleń: 3883
 29. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3544
 30. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - instytucje udzielające pomocy i wsparcia
  Wyświetleń: 3407
 31. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3363
 32. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 3115
 33. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3090
 34. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 3042
 35. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2999
 36. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2926
 37. Do pobrania
  Wyświetleń: 2821
 38. Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2814
 39. "POMOC ŻYWNOŚCIOWA" 2014-2020
  Wyświetleń: 2799
 40. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2761
 41. Klub Senior +
  Wyświetleń: 2758
 42. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2645
 43. Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne".
  Wyświetleń: 2624
 44. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2458
 45. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 2456
 46. Apel dotyczący okresu zimowego
  Wyświetleń: 2421
 47. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2388
 48. Informacja dotycząca terminu wypłat zasiłków stałych
  Wyświetleń: 2387
 49. Stypendia i zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 2335
 50. Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2285
 51. Pomoc dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie świadczona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudnik
  Wyświetleń: 2191
 52. Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna
  Wyświetleń: 2156
 53. Procedura „Niebieskiej Karty”
  Wyświetleń: 2112
 54. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2079
 55. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 2035
 56. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1991
 57. Usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 1958
 58. Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2018
  Wyświetleń: 1932
 59. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1840
 60. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych
  Wyświetleń: 1840
 61. Fundusz Alimentacyjny
  Wyświetleń: 1799
 62. Informacja dotycząca dystrybucji Podprogramu 2019
  Wyświetleń: 1776
 63. 500 plus - termin składania wniosków
  Wyświetleń: 1748
 64. 500 plus - termin składania wniosków
  Wyświetleń: 1743
 65. Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1732
 66. Inspektor ds. kadr
  Wyświetleń: 1731
 67. APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1709
 68. Uwaga na oszustów. Zachowaj ostrożność, nie stań się ofiarą przestępców!!!!
  Wyświetleń: 1697
 69. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
  Wyświetleń: 1672
 70. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON)
  Wyświetleń: 1660
 71. Siłą jest dialog
  Wyświetleń: 1609
 72. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 1603
 73. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej
  Wyświetleń: 1595
 74. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1583
 75. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1581
 76. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1565
 77. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1549
 78. Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
  Wyświetleń: 1547
 79. Inkubator Szczęścia
  Wyświetleń: 1534
 80. Przebudowa i remont dwóch lokali mieszkalnych na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 1532
 81. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
  Wyświetleń: 1486
 82. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1482
 83. Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1467
 84. Podprogram 2019
  Wyświetleń: 1426
 85. Terminy wydawania żywności - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 1418
 86. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w ramach realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1243
 87. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1242
 88. „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” pierwsze spotkanie grupy samopomocowej
  Wyświetleń: 1237
 89. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 1221
 90. UWAGA KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 1166
 91. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja
  Wyświetleń: 1104
 92. KOMUNIKAT - SENIOR+
  Wyświetleń: 1099
 93. Nabór uczestników Klubu Senior +
  Wyświetleń: 1098
 94. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
  Wyświetleń: 1093
 95. Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii
  Wyświetleń: 1040
 96. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 1024
 97. Nabór mieszkańców do mieszkania wspomaganego
  Wyświetleń: 1023
 98. Apel Burmistrza Białej z dnia 17 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1020
 99. Świadczenia opiekuńcze
  Wyświetleń: 1017
 100. Opolskie przeciw Covid-19
  Wyświetleń: 1010
 101. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 1006
 102. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 1006
 103. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 971
 104. Działania wobec dłużnika
  Wyświetleń: 951
 105. 22.09.2020 (WTOREK) O GODZ. 11.00 - OPS BIAŁA
  Wyświetleń: 947
 106. Terminy wydawania żywności - lipiec 2020
  Wyświetleń: 940
 107. Dni otwarte w klubie Senior+
  Wyświetleń: 907
 108. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) na rok 2020
  Wyświetleń: 894
 109. Ogłoszenie o naborze mieszkańców do mieszkania wspieranego
  Wyświetleń: 893
 110. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na rok 2020
  Wyświetleń: 868
 111. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2020
  Wyświetleń: 860
 112. W dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej będzie nieczynny
  Wyświetleń: 832
 113. Terminy wydawania żywności - sierpień 2020
  Wyświetleń: 827
 114. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 826
 115. Terminy wydawania żywności - lipiec 2021
  Wyświetleń: 808
 116. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 801
 117. Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2019
  Wyświetleń: 788
 118. Podprogram 2020
  Wyświetleń: 788
 119. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 778
 120. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  Wyświetleń: 777
 121. Asystent rodziny
  Wyświetleń: 776
 122. Świadczenie wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 753
 123. Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2021
  Wyświetleń: 724
 124. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 717
 125. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 714
 126. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 708
 127. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 705
 128. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 702
 129. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 700
 130. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  Wyświetleń: 691
 131. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej - Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 670
 132. Terminy wydawania żywności - luty 2021
  Wyświetleń: 637
 133. Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 622
 134. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) na rok 2021
  Wyświetleń: 607
 135. Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”
  Wyświetleń: 607
 136. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 603
 137. Uwaga! Istotne informacje o zmianach w Podprogram 2020
  Wyświetleń: 576
 138. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej - Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 576
 139. Terminy wydawania żywności - marzec 2021
  Wyświetleń: 571
 140. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 554
 141. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 517
 142. "Święto Pieczonego Ziemniaka"
  Wyświetleń: 503
 143. Stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 391
 144. Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”
  Wyświetleń: 391
 145. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 273
 146. Ogłoszenie naboru mieszkańców do mieszkania wspieranego
  Wyświetleń: 167
 147. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Światowy Dzień Żywności
  Wyświetleń: 158
Wersja XML