Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za rok 2021

PDFBilans jednostki za rok 2021.pdf


PDFInformacja dodatkowa za rok 2021.pdf


PDFInformacja dodatkowa za rok 2021 - zbiorcza.pdf


PDFRachunek zysków i strat za rok 2021.pdf


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021.pdf

Wersja XML