Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy wydawania żywności - lipiec 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje , że w dniach:

w Białej przy ulicy Kościuszki 10będzie wydawana żywność w ramach: Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020.

UWAGA

 1. Prosimy osoby, które zostały zakwalifikowane o zabranie dowodu osobistego.
 2. Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności (obowiązkowa maseczka).
 3. Prosimy o stosowanie się do wyznaczonych stref w kolejce.
 4. Prosimy o zabranie odpowiedniej ilości toreb na żywność.
 5. Prosimy o zabranie własnego długopisu.  
 6. Osoby, które z powodów zdrowotnych nie będą mogły odebrać żywności w w/w terminach mogą upoważnić inną osobę do odbioru. (wzór upoważnienia poniżej).

Osoby będące pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwane

Wersja XML