Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Efekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego - Podprogram 2019

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej/ Gmina Biała z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 304 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa opolskiego w Gninie Biała.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

W ramach Podprogramu 2019 dla 304 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztat kulinarny „ZDROWY LUNCHBOX DO SZKOŁY” w ramach działań towarzyszących w którym wzięło udział 47 osób.

Wersja XML