Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062) Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje o wyznaczeniu osoby do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności:

Joanna Sobota

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności Ośrodka w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01 stycznia 2021 roku.pdf

Wersja XML