Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”

PDFZapytanie ofertowe.pdf


Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez usługi psychologa – prowadzenie Grupy wsparcia na której poruszana będzie profilaktyka przeciwdziałania przemocy oraz inne tematy związane z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

DOCZałącznik nr 1 - psycholog.doc

DOCXWzór umowy- psycholog.docx


Usługi trenera – trener prowadzący spotkania w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki przeciwuzależnieniowej z dziećmi i młodzieżą z placówek oświatowych z terenu gminy Biała.

DOCZałącznik nr 1 - trener.doc

DOCXWzór umowy - trener.docx

Wersja XML