Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

22.09.2020 (WTOREK) O GODZ. 11.00 - OPS BIAŁA

SPOTKANIE GRUPY SAMOPOMOCOWEJ W RAMACH PROJEKTU

„ BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY

OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

– III EDYCJA

Brak opisu obrazka

Wersja XML