Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf


PDFOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf


PDFOświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu.pdf


PDFZaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.pdf

Wersja XML